Ringer i Vannet

Sava AS ble i 2018 med i NHOs satsingsprosjekt Ringer i Vannet.

Hva er Ringer i Vannet (RiV)

  • Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.
  • Ringer i Vannet er NHOs satsing på å gi samfunnsbevisste bedrifter trygg rekruttering av kandidater som på egen hånd vil ha problemer med å få jobb. Prosjektet er samtidig NHOs svar på IA-avtalens delmål 2.
  • RiV er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. RiV tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og innebærer tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse. Dette gir trygghet både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Ordningen åpner for en begrenset kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar. Målet med RiV er fast ansettelse, og flere mennesker tilbake i arbeidslivet.
  • Ansettelse med oppfølging. Sava gir arbeidsgiver og arbeidstaker oppfølging under utprøvingsperioden, og garanterer oppfølging av arbeidsgiver også etter ansettelse

Les mer om Ringer i Vannet på NHOs nettsider

Ringer i Vannet virker

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomførte NTNU høsten 2017 en evaluering av Ringer i Vannet/RIV. Du kan lese rapporten i sin helhet her.