Arbeidsforberedende trening (AFT)

Gjennom AFT-tiltaket tilbyr vi mulighet til å kombinere karriereveiledning, opplæring, arbeidstrening uten at man må gå via flere forskjellige tiltak. Vi bistår deg i din søking etter arbeid og kan veilede deg på arbeidsplassen i en periode etter at du har fått jobb.

Vår karriereveiledning sikrer at du finner en arbeidsplass som passer dine interesser og dine ønsker. Våre veiledere har bred erfaring i å matche arbeidsplass og arbeidssøker for at det skal bli et varig arbeidsforhold.

Tiltaket tilpasses individuelt både med tanke på innhold og tidsramme. Normalt skal tiltaket vare i inntil ett år, men kan forlenges opp til 2 år.

Våre veiledere/jobbkonsulenter hjelper deg gjennom hele jobbsøkerprosessen:

  • Kartlegging: Hvilke av dine ressurser kan du bygge videre på?
  • Karriereveiledning: Kjenn deg selv, kjenn arbeidsmarkedet og finn dine muligheter
  • Veiledning i jobbsøkerprosessen: CV, søknad og intervju
  • Fagrettet opplæring etter læreplanen fra UDIR.
  • Jobbsmak
  • Arbeidspraksis / arbeidsformidling

 
For å opparbeide arbeidslivsforståelse, arbeidserfaring og trening på sosiale relasjoner på arbeidsplassen tilbyr vi arbeidspraksis i ordinær bedrift eller en begrenset periode med internt praksis ved en av Sava sine avdelinger. Du vil få tett oppfølging fra din faste veileder i den tiden du er tilknyttet dette tiltaket.

Mulige praksisplasser ved Sava AS:

  • Bakericafèen (bakeri/konditori/catering)
  • Treverksted (engangspaller/utemøbler/transportkasser med mer)
  • Bruktbutikken (butikkarbeid/kontormedarbeider/møtekoordinator)
  • Kontorservice (kopiering/profilering/konvoluttering med mer)

Les mer her